проверка tagged posts

Заедно да продължим и през 2015г.

Category: Статии Comments: No comments

         В началото на новата 2015 година ни позволете да Ви пожелаем тя да бъде успешна и плодотворна за всички Вас. Да Ви донесе най-вече здраве, късмет и повече радостни моменти!

         Както досега така и тази година нашият екип ще продължи да предлага широк набор от услуги в областа на счетоводството, данъчното облагане и извършването на инвентаризации и тематични проверки, като се стреми да постигне превъзходство при обслужването на своите клиенти. Ще продължим да работим заедно с нашите клиенти и да се гордеем с нашите услуги, знаейки, че резултатът от тях ще доведе до икономически разтеж на Вашите фирми...

ПРОЧЕТИ...

Метод на инвентаризация

Category: Статии

Същност на метода.

                    Методът на инвентаризация е счетоводен метод, но в същото време е и метод на финансовия контрол.
        Инвентаризацията е метод за съпоставка на фактеческото състояние на активите и пасивите на предприятието към даден момент( към датата на инвентаризацията) с отразените данни по счетоводните документи и регистри.
        Инвентаризациите се извършват от комисия, назначена със заповед на ръководителя на предприятието...

ПРОЧЕТИ...