Инвентаризация/ревизия/ • Цанков Груп ЕООД

От  хиляди години неравнопоставеността между хората предопределя,  неправомерното присвояване (кражба, злоупотреба, присвояване) с цел лична облага, което налага и нашата намеса тук, а именно: Независима компетенция!!!, а това се постига с Инвентаризациите/ревизии/ и Проверките.

Екипът ни се състои от специалисти с дългогодишен опит в тази дейност. За част от нас работодател преди е бил Държавата, а клиенти – проверяваните нейни обекти. Днес в Демокрацията – Наши клиенти са – частните фирми.

Фирмата ни извършва:

  • инвентаризации/ревизии/ – годишни и текущи, съобразно характера на производствения или търговски процес:
  • пълни или частични;
  • дневни, нощни или в почивни дни;
  • при непрекъснат производствен процес, отчитайки потока на влизащи и излизащи СМЗ.
  • инвентаризации по абонамент на клиента
  • инвентаризации с Договори: месечни, годишни, текущи, внезапни, нощни…по сигнали и други.

Екипът  ни изготвя необходимата информация за резултатите от инвентаризацията и извършва анализ на пропуските и слабостите, като предлага мерки за тяхното отстраняване.

СПАЗВАНЕ НА ПЪЛНА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ!!!, ОТНОСТНО ВАШАТА ДЕЙНОСТ И РЕЗУЛТАТИ!!!

Разбираме, че може да има известно нежелание да споделите с нас  фирменна информация, но това е с  цел : Точни и Реални Резултати.

ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ!