добре дошли в инвентаризации /ревизии/

Съвременният бизнес изисква сериозен и отговорен подход.

Осъществяването на бизнес дейности, разчитайки  изключително на шанса, използването на съмнителни методи и случайни хора – всичко това е сигурен начин да  губите приходи и да съсипете репутацията си. Може би някои все още вярват в старото схващане, че професионалното предоставяне  на счетоводни услуги, одит и извършването на инвентаризации е допълнителен лукс. Това становище е безнадеждно остаряло. Деловият човек днес не може да мине без услугите на квалифицирани професионалисти с дългогодишен опит. Но какво, ако имате малка фирма, която не е в състояние да поддържа голям счетоводен отдел или вътрешен контрол, който да извършва инвентаризация на имуществото Ви?

Съвременна тенденция е много  фирми да възлагат на външни компании колкото може повече съпътстващи функции от бизнеса си, които не са пряко свързани с основната дейност, генерираща приходите. Казано по друг начин, отделянето на дейностите и възлагането им на външни изпълнители е дългосрочно сътрудничество с доставчик на услуги, който подпомага развитието на фирмата чрез редуциране на разходите за дейности, които не са основни.

Целта на фирмата ни е да предоставим на своите клиенти пълна гама от услуги в областта на счетоводството, данъчното облагане и извършването на инвентаризации и тематични проверки, на най-високо ниво, да предлагаме най-добрите възможни решения на проблемите.

Ние се ангажираме с всички сложни задачи, доказвайки на нашите клиенти, че няма нерешими проблеми и те винаги могат да разчитат на бърза и качествена помощ.

Нашата мисия е да „осветим” проблемите на клиентите и ги “озарим” със своите идеи.

ДОВЕРЕТЕ  СЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ !

Част от екипа ни за инвентаризации  регион София

 

 

 

 

 

 

 

 

Екип за Инвентаризации регион Варна

 

Екип за Инвентаризации регион Шумен

 

Екип за Инвентаризации регион Хасково

 

Екип за Инвентаризации регион Велико Търново