добре дошли в инвентаризации /ревизии/

Съвременният бизнес изисква сериозен и отговорен подход.

Осъществяването на бизнес дейности, разчитайки  изключително на шанса, използването на съмнителни методи и случайни хора – всичко това е сигурен начин да  губите приходи и да съсипете репутацията си. Може би някои все още вярват в старото схващане, че професионалното предоставяне  на счетоводни услуги, одит и извършването на инвентаризации е допълнителен лукс. Това становище е безнадеждно остаряло. Деловият човек днес не може да мине без услугите на квалифицирани професионалисти с дългогодишен опит. Но какво, ако имате малка фирма, която не е в състояние да поддържа голям счетоводен отдел или вътрешен контрол, който да извършва инвентаризация на имуществото Ви?

Съвременна тенденция е много  фирми да възлагат на външни компании колкото може повече съпътстващи функции от бизнеса си, които не са пряко свързани с основната дейност, генерираща приходите. Казано по друг начин, отделянето на дейностите и възлагането им на външни изпълнители е дългосрочно сътрудничество с доставчик на услуги, който подпомага развитието на фирмата чрез редуциране на разходите за дейности, които не са основни.

Целта на фирмата ни е да предоставим на своите клиенти пълна гама от услуги в областта на счетоводството, данъчното облагане и извършването на инвентаризации и тематични проверки, на най-високо ниво, да предлагаме най-добрите възможни решения на проблемите.

Ние се ангажираме с всички сложни задачи, доказвайки на нашите клиенти, че няма нерешими проблеми и те винаги могат да разчитат на бърза и качествена помощ.

Нашата мисия е да „осветим” проблемите на клиентите и ги “озарим” със своите идеи.

ДОВЕРЕТЕ  СЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ !

Част от екипа ни за инвентаризации  регион София

 

 

 

 

 

 

 

 

Екип за Инвентаризации регион Варна

 

Екип за Инвентаризации регион Шумен

 

Екип за Инвентаризации регион Хасково

 

Екип за Инвентаризации регион Велико Търново

 

Екип за Инвентаризации регион Русе