счетоводно отчитане на инвентаризацията tagged posts

Инвентаризация – СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ

Category: Статии Comments: No comments

Инвентаризация – СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ

         Нормативната основа за инвентаризация е уредена от закона за счетоводството (гл.4) и Националния сметкоплан (част 1, т. В). Инвентаризацията е процес на подготовка и фактическа проверка чрез различни способи на стойностите и натуралните параметри на активите и пасивите на предприятието към точно определена дата, съпоставяне на получените резултати със счетоводните данни и установяване на евентуални разлики...

ПРОЧЕТИ...