касова наличност tagged posts

Инвентаризация на касовата наличност

Category: Статии Comments: No comments

Касова Наличност


При инвентаризацията на касовата наличност и другите парични средства се проверяват чрез най-внимателно по единично преброяване на всички намиращи се в касата пари, ценни книжа и др. При установяване на фактическата паричнаналичност в касата се вземат в предвид наличните пари, а също и пощенските и държавните таксови марки, когато се отчитат като парична наличност.
Забранява се включването в касовата наличност на каквато и да е било документи или раз...

ПРОЧЕТИ...