инвентаризация на незавършеното производство tagged posts

Инвентаризация на Незавършеното производство и полуфабрикатите

Category: Статии Comments: No comments

Към незавършеното производство и полуфабрикатите на собствено производство, които се отчитат в сметките за производството, се отнасят:


детайлите, възлите, както и изделията, обработката и сглобяването не са завършени, не напълно окомплектованите готови изделия и непродадената на склад готова продукция.
Преди да започне описването на незавършеното производство, необходимо е да се направи следното:
1...

ПРОЧЕТИ...