инвентаризаии tagged posts

Отчитане на заемите за придобиване на материални дълготрайни активи

Category: Статии Comments: No comments

Отчитане на заемите за придобиване на материални дълготрайни активи.

Изхождайки от посочените критерии за клаифициране на заемите, кредитите за придобиването на дълготрайни активи, следва да се разглеждат като дългосрочни инвестиционни и ипотечни кредити с периодични вноски по реда на предваритално определен и договорен с клиента погосителен план.
За да се предостави заем за придобиване на дълготраен материален актив, банковият клиент следва да представи в банката: писмено искане за кре...

ПРОЧЕТИ...