етапи на инвентаризация tagged posts

Етапи на Инвентаризация

Category: Статии Comments: No comments

Извършването на инвентаризация преминава през няколко етапа:

1. Подготовка за провеждане на инвентаризацията.

2. Фаkтическа проверка на отделните елементи на имуществото на предприятието в натурални и стойностни измерители.

3. Съпоставка на данните за фактическите наличности на инвентаризираните обекти с данните от счетоводните регистри.

4. Установяване на евентуални разлики при съпоставяне на данните.

5...

ПРОЧЕТИ...