годишно приключване tagged posts

Инвентаризация точно навреме

Category: Uncategorized Comments: No comments

         Останаха само още два месеца до началото на годишното счетоводно прикючване. А първият встъпителен етап от годишното счетоводно приключване е инвентаризацията. Нейното пълноценно провеждане е гаранция за изготвянето на верен годишен финансов отчет. 
         От друга страна всяка фирма на определен етап от развитието си се нуждае от външен поглед върху организацията и функционирането на бизнеса си...

ПРОЧЕТИ...