Инвентаризация точно навреме

Category: Uncategorized Comments: No comments

         Останаха само още два месеца до началото на годишното счетоводно прикючване. А първият встъпителен етап от годишното счетоводно приключване е инвентаризацията. Нейното пълноценно провеждане е гаранция за изготвянето на верен годишен финансов отчет. 
         От друга страна всяка фирма на определен етап от развитието си се нуждае от външен поглед върху организацията и функционирането на бизнеса си. Собствениците и ръководните структори трябва да могат да получат компетентно мнение на специалисти, които не са обвързани финансово и емоционално с ръководената от тях фирма. Краят на отчетната година е подходящ момент за събирането на данни и извършване на анализи и обобщения за нуждите на ръководните екипи т.е. за провеждането на инвентаризация.
         А ние Ви предлагаме точно това:
– Инвентаризация на активите на Вашата фирма;
– Анализ на логистичните връзки между отделните звена в структурата на Вашата фирма;
– Анализ на документалната обоснованост и организацията на документооборота;
– Посочване на слабите места относно сигурността и точността на документиране на стопанските операции и начина на тяхното преодоляване.
        Така собствениците и ръководителите на всяка фирма ще получат експертно мнение и препоръки за намаляване възможностите от злоупотреби и неефективно използване на активите.
        Нека приключим отчетната 2013 година заедно! 
Нека бизнеса Ви заработи по ефективно като спестите пари, време и енергия!
        Доверете се на професионалистите!

 Връзка с нас: 0886/59 59 49 контакти в сайта ни!

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>